top of page

samostatně působící architekt s 29-letou praxí

hlavní tvůrčí jádro ateliéru

bezedná studnice nápadů a originálních řešení

 

Tým našeho ateliéru SKOUMAL/HEŘMANSKÝ tvoří Ing. arch. Ivo Skoumal, Ing. Petr Heřmanský a nově čerstvý absolvent Ing. arch. Jan Skoumal. Spolu se svými externími spolupracovníky rádi a intenzivně pracujeme na všech fázích projektu. Od vypracování architektonické studie přes projektovou dokumentaci až po autorské dozory. Snažíme se využívat svých zkušeností, znalostí a kreativity k nalezení nejlepšího možného řešení pro daný architektonický úkol .

Spolupráce Ivoše a Petra trvá již 15 let a neustále přináší novou energii, nápady a chuť řešit problémy otázek stavebnictví. Neustále se sebevzděláváme, sledujeme nejnovější trendy v architektuře a stavebnictví a inspirujeme se kvalitní tuzemskou i zahraniční architektonickou tvorbou.   Po více než stovce realizací po celé České republice máme již jasně rozeznatelný rukopis a naše zkušenosti se promítají do funkčního využití dispozic, konstrukčního řešení i estetických kvalit námi navržených objektů.

Naše tvůrčí úsilí a snahu soustřeďujeme především do rodinného bydlení a snaze co nejlépe porozumět požadavkům klienta. Pracujeme na projektech bytových a komerčních staveb, u kterých je třeba brát zřetel nejen na estetiku a funkčnost, ale také na komerční využitelnost dispozic. Zpracováváme urbanistické studie menších i větších městských celků, které dotváří celkový obraz města či krajiny, nebo pracujeme na návrzích průmyslových areálů, kde je funkčnost a jednoduchost nejdůležitější vahou. Intenzivně se také zabýváme tvorbou návrhů interiérů a dalších detailů, neméně důležitých pro úspěšný projekt.

 

ARCHITEKTURA - URBANISMUS - DESIGN Kompletní architektonická a projekční činnost! Zabýváme se vším, co se týká architektury, urbanismu a designu!

1984 -             

1984 - 1987   

1987 - 1991  

1991 - 1998   

1998 - dnes    

1999 - dnes    

 

absolvování FA VUT v Brně

PBH Šumperk, projekční oddělení

SME Ostrava, stavební projekce Zábřeh

Hlavní architekt města Šumperka

samostatná praxe

spolupráce s Ing. Petrem Heřmanským 

SKOUMAL/HEŘMANSKÝ

architektonický ateliér/projekční kancelář

ARCHITEKTURA - URBANISMUS - DESIGN Kompletní architektonická a projekční činnost! Zabýváme se vším, co se týká architektury, urbanismu a designu!

ING. ARCH. IVO SKOUMAL

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT č. 1200266  a  požární specialista s osvědčením o zvláštní způsobilosti

23 let praxe s projektováním staveb

​jeho zkušenosti a znalosti v oboru pozemního stavitelství jsou klíčové pro kvalitu všech našich projektů

 

1988 -             

1988 - 1994 

1994 - dnes

1999 - dnes

absolvování FAST VUT v Brně

praxe v projekční kanceláři papírny OLPA

soukromá praxe v projekční a inženýrské činnosti

spolupráce s Ing. arch. Ivo Skoumalem

SKOUMAL/HEŘMANSKÝ

architektonický ateliér/projekční kancelář

ARCHITEKTURA - URBANISMUS - DESIGN Kompletní architektonická a projekční činnost! Zabýváme se vším, co se týká architektury, urbanismu a designu!

ING. PETR HEŘMANSKÝ

ARCHITEKTURA - URBANISMUS - DESIGN Kompletní architektonická a projekční činnost! Zabýváme se vším, co se týká architektury, urbanismu a designu!

studium na School of Architecture TUT Tampere (Finsko)

absolvování FA VUT v Brně s vyznamenáním

spolupráce s Ing. arch. Ivo Skoumalem

SKOUMAL/HEŘMANSKÝ

architektonický ateliér/projekční kancelář

AllesWirdGut Architektur, Vídeň (Rakousko)

2011 - 2012

2013 - 

2010 - dnes   

 

 

2013 - 2014

čerstvý absolvent fakulty architektury VUT v Brně

v současné době sbírající zkušenosti jako architekt ve Vídni

do ateliéru přináší nové svěží myšlenky, kreativitu, nadšení a esprit

 

ING. ARCH. JAN SKOUMAL

DĚKUJEME!!!

Naše realizace v roce 2012 a 2013 získaly ocenění na místní i krajské úrovni, u odborné i laické veřejnosti. Jedním z ocenění je "Cena Hejtmana - Stavba roku Olomouckého kraje", který získal projekt rekonstrukce kostela Sv. Jana a Pavla v Pobůčí. Dále je to "Cena města" pro přístavbu na ulici Slovanská v Šumperku a také hned 2 naše projekty získaly cenu odborné poroty pro "Realitní projekt roku", který obdržel Lázeňský bytový dům ve Velkých Losinách a tatké projekt bytového domu ve Šternberku. Oba tyto návrhy byly zpracovány pro developerskou a stavební společnost SAN-JV.

 

Další ocenění a úspěchy:

​2014 - 1. místo v architektonické soutěži, Aletlengbach, Rakousko

             (Jan Skoumal ve spolupráci s ateliérem AllesWirdGut)

2012 - 2. místo v architektonické soutěži, Julkujarvi, Finsko

2011 - cena města - Dům roku - Interiér, Hlavní třída, Šumperk

2007 - cena města - Dům roku - Komerční stavba, Slovanská, Šumperk

2005 - cena města - Dům roku - Polyfunkční dům, Hl. třída, Šumperk

2003 - cena města - Dům roku - Komerční stavba, Polská, Šumperk

2002 - cena města - Dům roku - Rekonstrukce, Kozinova, Šumperk

2000 - cena města - Dům roku - Rodinný dům, Trnkova, Šumperk

Všech ocenění naší práce si nesmírně vážíme a děkujeme všem investorům a spolupraconvíkům, kteří se na našich úspěších podíleli!

NAŠI SPOLUPRACOVNÍCI

Ing. Jana Mikisková

autorizovaný architekt pro obor zahradní a krajinářská tvorba a autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability, č. autorizace 02168, spolupráce v oboru návrhů a realizace zahrad a krajinářské architektury

Ing. Kateřina Juránková

autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, ČKAIT č. 1201506, spolupráce v oboru TZB

Ing. Jan Růžička

autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb - specializace technická zařízení, ČKAIT č. 1201549, spolupráce v oboru TZB

Ing. Jaromír Indra

autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT č. 1200336, spolupráce v oboru vodohospodářských staveb

Ing. Miroslav Hamala

autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT č. 1200164, spolupráce v oboru statiky a návrhů konstrukcí

Pavel Kubela

spolupráce v oblasti výkazů výměr a položkových rozpočtů

Miroslav Pavelka

autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb - specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT č. 1201328, spolupráce v oboru komplexních systémů silnoproudých a slaboproudých rozvodů

Ing. Luděk Cekr

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT č. 1201251, spolupráce v oboru dopravních staveb

Ing. Ondřej Nováček

autorizovaný inženýr v oboru pozemního stavitelství, ČKAIT č. 1200164, spolupráce na tvorbě vizualizací

Bc. Marek Hollan, DiS.

autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT č. 1201965, spolupráce v oboru požárně bezpečnostního řešení objektů

Bc. Ondřej Patsch

student architektury, spolupracovník na soutěžních návrzích a v oblasti 3D modelování a grafiky

bottom of page