top of page

Máme za sebou desítky realizací staveb různých typologických druhů, objemů i investic. Díky tomu jsme schopni zužitkovat nabyté zkušenosti i u Vašeho stavebního záměru. Některé z realizací a návrhů jednotlivých typologických druhů si můžete prohlédnout v naší galerii. Jedná se o část ze širokého spektra našich realizací, u kterých z důvodu zachování soukromí našich klientů neuvádíme adresu ani jméno investorů a fotografie jsou pořizovány pro zachycení základní estetických aspektů jednotlivých realizací. Některé z těchto staveb byly oceněny jak laickou tak odbornou veřejností a získaly ocenění v kategoriích novostaveb či rekonstrukcí.

Doufáme, že se Vám naše realizace budou líbit. Jednotlivé obrázky můžete posunovat kliknutím na šipku v galerii.

 

RODINNÉ DOMY

Věříme, že Vy se nemusíte přizpůsobovat návrhu, ale návrh se má přizpůsobit Vám, Vašemu životnímu stylu a osobnosti. Proto je každá z desítek našich realizací navržena a zpracována na základě souladu myšlenek a zkušeností architekta a nápadů a přání investora.
Během let jsme zpracovali návrhy několika desítek rodinných domů různých objemů a investic. Ke každému návrhu přistupujeme zcela individualně na základě průběžných konzultací s klienty.
 

BYTOVÉ DOMY

Stojí za námi mnoho projektů bytových domů s klienty z řad významných developerských společností. Některé naše projekty byly také oceněny několika vyznamenáními a oceněními. Klademe důraz na maximální dispoziční využití, kvalitní funkční zpracování jednotlivých bytů a celkovou estetiku a schopnost domu zapadnout do urbánního prostředí.

KOMERČNÍ STAVBY

Pro navržení úspěšného komerčního objektu je třeba řešit mnoho aspketů. Počínaje funkčností stavby, maximálního využití půdorysu, přes estetické kvality a schopnost stavby zaujmout, až po technicky flexibilní uspořádání s možností různého komerčního využití. Se všemi těmito podmínkami nezbytnými pro kvalitní fungování budovy máme mnohaleté zkušenostmi a jsme autory několika úspěšných komerčních projektů. Z nich jsme si odnesli mnohé zkušenosti, které jsme připraveni zužitkovat na dalších realizacích. 

VEŘEJNÉ STAVBY

Stavby tohoto charakteru se výrazně liší svým zadáním, ale mají společné to, že jsou opakovaně navštěvovány za daným účelem, velmi specifickým pro různé zadání. Proto je nutné velmi zodpovědně přistupovat k jejich řešení a estetice, bývají totiž také výrazným městotvorným prvkem a neodmyslitelnou součástí urbánní struktury.

REKONSTRUKCE

Každá rekonstrukce je vždy velkou výzvou a jednou z nejtěžších stavebních disciplín. Je třeba citu, kreativity a zkušenosti, které se nám během let podařilo nastřádat. Rekonstrukce staveb je pro nás významná také z vyšších principů - snahy zkvalitňovat urbánní prostředí a znovuoživení starých městských struktur nebo budov.

URBANISMUS A VEŘEJNÝ PROSTOR

Tvorba veřejných prostor patří k nejzajímavějším, ale zároveň k nejnáročnějším zadáním. Zodpovědnost za dobře promyšlený a zrealizovaný městský prostor si musí uvědomit každý, kdo se na tomto projektu podílí. Práce na urbanistických zadáních zahrnuje zodpovědnost nad městotvorným charakterem místa v dlouhodobých horizontech i pohled jednotlivce v danou chvíli, jeho pocity a prožitky.

PRŮMYSLOVÉ STAVBY

Stavby pro průmysl, výrobní haly, řídící centra a další přidružené provozy mají zcela odlišný program v závislosti na druhu výroby. Podíleli jsme se na několika stavbách pro významné klienty průmyslové výroby. Důležitým aspektem staveb je vždy maximální efektivita provozu a návaznost. Stranou ovšem nezůstávají ani estetické kvality, které tak vytvářejí značku dané společnosti, a proto je třeba brát i na tuto stránku významný zřetel. Mezi naše klienty patří společnosti jako KOSTKA kolobka, FAST Integration, CERAM-Tec, OLŠANSKÉ PAPÍRNY, PIVOVAR HOLBA a další.
INTERIÉR

INTERIÉR

Součástí našeho portfolia je také množství zpracovaných interiérů pro různorodé klienty soukromé i komerční sféry. Stejně jako klademe důraz na estetické a funkční zpracování stavby jako celku, tak se soustředíme i na detaily návrhů jednotlivých interiérů. Máme zkušenosti s řešením všech aspektů projektu interiéru a spolupracujeme s mnoha kvalitními subdodavately, případně s odborníky ze specializovaných
interiérových studií.
bottom of page