top of page

KDY NÁS POTŘEBUJETE?

/ práce architekta je důležitá kdykoliv je snaha o vytvoření kvalitní stavby jakéhokoliv rozsahu nebo typu

/ spolupráce architekt - stavební inženýr - klient je nezbytná pro funkční a esteticky kvalitní architekturu, urbanismus, interiér či detail

/ pomůžeme Vám zformulovat Vaše zadání a identifikovat stavební potřeby

/ dáme Vašim představám a názorům reálné rysy s využitím našich nápadů a zkušeností

/ ušetříme Vám starosti s jednáním se stavebními úřady a vyřizováním stavebního povolení

/ na základě konzultací Vám vypracujeme architektonickou studii a projektovou dokumentaci k Vašemu stavebnímu záměru

 

 

CO NABÍZÍME?

/ léty ověřené zkušenosti s navrhováním staveb všech rozsahů a náročností

/ kreativitu, množství kvalitních a originálních nápadů

/ touhu hledat správná řešení

/ zodpovědný přístup ke každé zakázce jakékoli velikosti, rozsahu či investice

/ individuální  přístup ka každému zadání

/ hájíme zájmy našich klientů v jednání jak s dodavateli, tak s úřady i při vedení samotné stavby

/ zakládáme si na spolehlivosti, pečlivosti a trvanlivosti námi navržených staveb

/ nabízíme renomé oceňovaného architektonického ateliéru

 

 

JAK PRACUJEME?

Ateliér pracuje v několika fázích, které se odvíjejí od typu a velikosti zakázky.

 

/ v prvním kontaktu s naším ateliérem dochází ke konzultaci záměru a snaze vytvoření stavebního programu

/ na základě předchozí konzultace Vám zpracujeme cenovou nabídku

/ po sepsání smlouvy začneme pracovat na architektonické studii

/ jednotlivé kroky, návrhy a knocepce s Vámi budou průběžně konzultovány tak, aby došlo ke shodě mezi Vašimi přáními a požadavky a našimi znalostmi, nápady a zkušenostmi

/ po dokončení architektonické studie přejdeme ke zpracováním projektové dokumentace

/ rozsah této projekční činnosti je různý a odvislý od typu stavby a správního řízení dle stavebního zákona

/ součástí vypracování projektové dokumentace pak bude i vyřízení příslušných povolení na stavebním úřadě

/ konzultacemi s Vámi, specialisty a dalšími odborníky pak hledáme nejefektivnější možné řešení stavby

/ po dokončení projektové dokumentace a zpracování všech úředních úkonů Vám bude projekt předán

​/ na základě Vašeho přání pak dále rádi spoluprácujeme při výběru dodavatele

/ v průběhu stavby pak vykonáváme autorský, případně stavební dozor

/ následuje případná další spolupráce při zpracovávání interiérových detailů a dalších záležitostí

 

Zakládáme si na individuálním přístupu ke každé zakázce, proto se jednotlivé fáze obměňují na základě typu a rozsahu zakázky a přání klientů.

 

/ cenové nabídky Vám budou zpracovány hned na začátku spolupráce, proto Vás nečeká žádné nemilé překvapení

/ cena je neodmyslitelně závislá na typu a velikosti zakázky

/ honoráře architekta a stavebního inženýra jsou odvozeny od tabulkových honorářů schválených ČKA a ČKAIT

/ ceny jednotlivých fází projektové dokumentace jsou smluvně předjednány

 

/ našim základním cílem je Vaše spokojenost a tedy co nejnižší náklady spojené s projekcí, stavbou i jejím pozdějším provozem

 

/ délka projektových prací závisí na rozsahu a náročnosti projektové dokumentace

/ jsou stanovovány závazné termíny, ve kterých jsou Vám jednotlivé fáze projektu odevzdávány

KOLIK TO STOJÍ A JAK DLOUHO TO POTRVÁ?

/ máme téměř 30 let zkušeností v oboru architektury a stavebnictví

/ neustále sledujeme aktuálnách trendy a novinky na poli architektury a stavitelství

/ spolupracujeme s mnoha odborníky, špičkami v oboru, kterých se nebojíme zeptat o radu a plně jim důvěřujeme

/ naše práce získala mnoho ocenění jak u laické, tak u profesní veřejnosti

/ máme za sebou více než 100 realizací po celé ČR

naše práce nás baví!!!

 

Mezi naše hesla patří, že investice do staveb by neměla být utrpením, ale potěšením. Proto se vždy snažíme navrhnout nejlepší možné řešení jak funkční, tak estetické. Nemyslíme si, že investor by se měl přizpůsobovat návrhu, ale že návrh se má přizpůsobovat investorovi, jeho životnímu stylu a požadavkům.

PROČ SI VYBRAT NÁS?

Za naši dlouhou kariéru máme za sebou spolupráci s mnoha různými klienty. 

Vážíme si každého, kdo nedá na mámení zdánlivě levných a kvalitních typových staveb a na řeči o zbytečnosti služeb architektů.

Vážíme si každého, kdo má odvahu vytvořit kvalitní architekturu, veřejný prostor nebo městskou strukturu.

Proto mezi naši klientelu patří města i obce, větší či menší společnosti, instituce, rodiny i jedinci se snahou investovat do staveb, které dobře funkčně, ekonomoicky a esteticky slouží svému účelu.

NAŠI KLIENTI

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI!

ARCHITEKTURA - URBANISMUS - DESIGN Kompletní architektonická a projekční činnost! Zabýváme se vším, co se týká architektury, urbanismu a designu!

Ivo, Petr a Honza

bottom of page